torsdag 8 november 2012

Bagua är ett av 3 hjälpmedel som man använder inom Feng Shui

Inom Feng Shui använder man sig alltså av 3 hjälpmedel för att påverka vår omvärld .
  1. De fem elementen vatten, eld, trä, jord och metall bär på energier som påverkar oss på olika sätt. Genom att skapa balans mellan de fem elementen i sitt hem kan man även skapa balans i sitt inre.
  2. Yin och Yang är motpoler som samspelar med varandra t ex mörkt-ljust, kvinnligt-manligt, starkt-svagt. När vi lär oss känna igen deras olikheter kan vi ordna dem så att harmoni uppstår.
  3. Bagua är en karta där olika delar av livet har sin egen plats. Genom att rita en skiss av sitt hem och lägga bagua-kartan över skissen kan man se var i hemmet de olika delarna har sin plats. Därefter kan man på olika sätt påverka de delar av sitt liv man vill förändra.
Jag har tidgare skrivit om det första hjälpmedlet De fem elementen och det andra Yin och Yang och nu har jag kommit till det tredje och sista Bagua.

 
Bagua-karta

 
 
Rita en grov skiss över ditt hem, är det i flera våningar så börja med bottenvåningen. På skissen är det viktigt att markera var huvuentrén är, för när du lägger bagua-kartan över skissen ska huvudentrén hamna i nedre delen av baguan, i områdena kunskap/självkännedom, karriär/framtid och stöd i livet/resor.
När du har lokaliserat områdena i ditt hem är det dags att se hur det ser ut i de områdena. Kanske du upptäcker att ett område är mer rörigt och stökigt än andra och att det är den delen av livet som inte fungerar så bra eller så upptäcker du att den del av livet som du är mest nöjd med är också det område i ditt hem där du känner dig mest harmonisk.
Baguan kan man även använda på mindre delar av sitt hem, t ex över ett rum. Gör på samma sätt där och lägg baguan så dörren in till rummet hamnar i nedre delen av rutmönstret.
Tänk på att inte ändra bara för ändrats skull, utan gå varsamt fram. Är du nöjd ska du inte röra kring på energin i onödan, det gör dig bara förvirrad.
 
För att få vägledning i hur man kan tolka de olika livaspekterna och hur du kan förändra och förstärka de områden som du inte tycker fungerar riktigt bra i ditt liv råder jag dig att läsa Feng Shui för svenska hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar